Bing Ads

Detta är Bing Ads

Har du kännedom om vad Google Adwords är, kanske det inte är så svårt att tänka sig vad Bing Ads är. Det är precis som du tror Bing Ads är motsvarigheten till Google Adwords när det gäller Bing sökmotor. Bing Ads gick tidigare under namnet Microsoft Ad Center och MSN Ad Center, men har sedan byte av namnet på sökmotorn fått samma namn. När det gäller just Sverige och svenska företag som vill annonsera direkt till svenska kunder, kanske inte Bing är det mest effektiva sättet att använda sin annonsbudget. När det gäller annonsering i Sverige så är det fortfarande Google Adwords som ligger på topp och ger de bästa resultaten. Har du däremot kunder som gör sökningar över hela världen av dina produkter och tjänster, kan Bing Ads vara ett mycket bra alternativ och ett perfekt komplement till övrig annonsering i digital form.

Så här fungerar Bing Ads

När det gäller Bing Ads så är även detta ett system där du skapar korta textannonser. Här ingår en rubrik, cirka två rader med text samt en länk till den sida som du vill att dina besökare ska landa på vid klick på annonsen. Precis som med Google Adwords så är Bing Ads ett annonseringsverktyg där du kan välja bland ett flertal olika budgivningsstrategier vilka alla baseras på typer PPC, (pay per click). Dina annonser kommer att visas som sponsrade länkar på den sida i Bing sökmotor som de visas på. Vilken sida de visas på väljer du själv genom att välja fokus på dina nyckelord och nyckelfraser som ska aktivera visning av dessa anninser.

Att använda Bing Ads vs Google Adwords

Som tidigare beskrivet i denna text har du störst nytta av Google Adwords gentemot Bing Ads om du enbart är beroende av att dina annonser ska behandla den svenska marknaden, med svenska produkter som riktar sig till svenska kunder. Har du även någon form av marknad i övriga världen så kan ett val av Bing Ads i vissa fall visa sig vara en lika effektiv marknadsföring som Google Adwords. På senare tid så har Bing tagit in marginellt på Google när det ses till antalet Internetanvändare som söker med vilken sökmotor, och håller denna trend i sig, kanske vi även kommer att få se att Bing Ads börjar på att bli ett effektivt redskap inom Sverige på sikt.